Mutumutu

Nezávazně spočítat pojištění
Mobile menu

Psychické nemoci jsou taky nemoci. Proč s nimi některé pojišťovny nepočítají?

Čtení na 5 min

Psychické nemoci jsou taky nemoci. Proč s nimi některé pojišťovny nepočítají?

Už se na ně nedíváme skrz prsty, naučili jsme se o nich mluvit a chodit s nimi na terapii. Není to ostuda. Je to skoro nutnost. A pojistit se na duševní nemoci? Teď je to díky Mutumutu snazší než kdy dřív.

Syndrom vyhoření patří mezi nejčastější důvody, proč lidé na určitou dobu „vypadnou“ z pracovního procesu, a přicházejí tak o příjem. Postihuje minimálně pětinu Čechů a ohrožena se jím cítí dokonce víc než třetina lidí u nás. V národní reprezentativní studii na téma „Stres, deprese a životní styl v České republice“ to zjistily Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze a agentura STEM/MARK.

Právě potenciální ztráta příjmu může obavy ještě posílit a daného člověka paradoxně vystresovat – ocitá se tak v začarovaném kruhu. Podobně to ovšem prožívají i lidé s celou řadou dalších diagnóz od úzkostí po bipolární poruchu. Pojištění proti výpadku příjmů by jim přišlo vhod, ale na trhu nic takového neexistuje.  

 

Pojišťovny je tradičně mají ve výlukách, tedy v seznamu věcí a případů, za které a ve kterých pojistné plnění nevyplácejí. Dřív všechny psychiatrické diagnózy v podstatě házely do jednoho pytle, situace se začala měnit až po roce 2000. Pomohl i tlak úřadů, které se duševním zdravím zabývají. Pojišťovny začaly přemýšlet nad tím, jak by psychické nemoci pojišťovat mohly, aniž by je to vystavilo domnělému riziku, že se tak připraví o výdělek.

První kroky k fér přístupu

Mezi první vlaštovky patřilo plnění aspoň pro klienty, kteří byli s duševními problémy hospitalizováni. Později některé pojišťovny přišly s výčtem diagnóz, které z výluk odstranily. Byly to především ty, které jsou v mezinárodní klasifikaci označené F00 až F09, tedy takzvané organické duševní poruchy.

Patří mezi ně třeba i demence, která doprovází Alzheimerovu nebo Parkinsonovu chorobu. Jedná se zároveň o progresivní choroby a řada pojišťoven stejně uznala plnění pouze u posledních stadií, ve kterých už pacienti nutně potřebují péči někoho jiného.

V následujících letech se problematika posunula ještě dál. Přinejmenším v teoretické rovině. Příkladem toho, jak to může, ale také nemusí fungovat, je Velká Británie. Tamní parlament před osmi lety odhlasoval takzvaný Equality Act 2010 – byl to důležitý krok v rámci antidiskriminačního práva. Mimo jiné zavázal firmy (tedy i pojišťovny) k tomu, aby se vyvarovaly diskriminace klientů na základě toho, že jsou duševně nemocní.

Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody

Realita bohužel vypadá jinak, a to i dnes. Letos v lednu o tom psal britský Guardian: posbíral příběhy lidí, kteří takové diskriminaci od pojišťoven stále čelí. Mezi zklamanými zákazníky byla třeba i žena, která trpí posttraumatickým stresovým syndromem po teroristickém útoku v londýnském metru. Pojišťovna s ní odmítla uzavřít jakoukoli smlouvu.

 

Nemá přitom žádné tělesné projevy, pouze duševní. Ani její fyzické zdraví však pojišťovna krýt nechtěla. „Chápu to z jejich perspektivy; že nechtějí pojistit na psychické choroby někoho, kdo už měl podobné potíže v minulosti. Ale překvapilo mě, že mě odmítli krýt úplně, zvlášť s ohledem na to, že jsem jinak zdravá jako rybička,“ svěřila se.

Pojišťovna jí odmítla podat vysvětlení – i to je poměrně častý případ. „Některé společnosti jsou naprosto netransparentní,“ řekl Guardianu Michael Henson-Webb, šéf nadace Mind, která ve Velké Británii legislativně reprezentuje právě lidi s duševním onemocněním. „Zdá se, že se někdy rozhodují jen velmi neurčitě, což hraničí s diskriminací.“

Jak to mají velcí hráči

Přes to všechno se situace lepší a pojištění se pomalu otevírá širšímu spektru diagnóz. Nejen ve světě, ale i u nás. Například Pojišťovna České spořitelny už kryje invaliditu III. stupně u všech diagnóz od F00 do F99. Invaliditu I. a II. stupně zatím stále pouze u prvních devíti čili organických duševních poruch, o kterých byla řeč výše.

 

To Aegon má zatím ve výlukách všechny psychické diagnózy. Allianz také – výjimkou je jen invalidita u vybraných, jasně identifikovatelných diagnóz. Metlife je na tom podobně a vybrané diagnózy kryje jen v případě, že je potřeba péče třetí osoby.

A my v Mutumutu? Kryjeme diagnózy od 0 do 99

Pojištění Mutumutu je na českém trhu unikátní: kryje všechny psychické i psychiatrické diagnózy pro případ, že kvůli nim dojde k výpadku příjmů. I na psychické choroby se stahuje našich 8 jednoduchých výluk. Pokud je příčinou psychické choroby například alkohol, kterému holdujete už roky, v takovém případě od nás peníze bohužel nedostanete. Je jedno, jestli se jedná o krátkodobou depresi třeba po smrti blízkého, už zmiňovaný syndrom vyhoření, nebo déle trvající potíže. V případě pracovní neschopnosti nebo invalidity vám bude Mutumutu vyplácet měsíční rentu po celou dobu jejich trvání.