Dejte nám vědět, co se stalo

I v neštěstí stojíme při vás. Uděláme vše pro to, abychom vás aspoň trochu odčinili za neštěstí, které vám život nadělil.

phone

Kam poslat dokumenty?

email

Elektronicky na e-mail:

ahoj@mutumutu.cz

location

Nebo písemně na adresu:

Letenské sady 1500/80,

Praha 7 – Holešovice

Jaké neštěstí vás potkalo?

Pracovní neschopnost

Vaši pracovní neschopnost nám oznamte až když budete 30. nebo 60. den na neschopence. Oznámit nám ji můžete dřív pouze tehdy, je-li zřejmé, že vaše pracovní neschopnost bude trvat víc jak 30, respektive 60 dnů. Toto musí potvrdit váš ošetřující lékař.


Pracovní neschopnost nám můžete oznámit i později. Ideálně ale do 90 dnů od jejího vzniku, abychom mohli spravedlivě posoudit váš nárok na plnění.


Pozor! Sjednali jste si pojištění a do tří měsíců od jeho počátku jste se ocitli na neschopence z důvodu nemoci? Moc nás to mrzí, ale v takovém případě vám krytí vyplatit nemůžeme. Pro úrazy toto omezení neplatí. Pokud si nejste jistí, zavolejte nám nebo napište.


Stáhněte si a vyplňte následující dokumenty:

oznámení pojistné události
potvrzení zaměstnavatele

* OSVČ místo potvrzení zaměstnavatele doloží výpis ze živnostenského rejstříku a úplný výpis daňového přiznání k dani z příjmu za předchozí zdaňovací období.


Po přijetí oznámení začíná šetření vaší pojistné události. Prozkoumáme stanovenou diagnózu i délku léčení a porovnáme je s informacemi, které jste uvedli při sjednávání pojištění. Pokud bude potřeba, požádáme vás o doplnění informací z vaší zdravotnické dokumentace. Na základě rozhodnutí pojišťovny vám pak začneme vyplácet dohodnutou měsíční rentu.


Pokud vaše pracovní neschopnost bude trvat i další měsíc, zašlete nám vyplněný formulář:

potvrzení o trvání pracovní neschopnosti

Váš lékař na něm potvrdí, že vaše pracovní neschopnost stále trvá, případně uvede změny diagnózy, pokud nastanou. Na základě tohoto potvrzení vyplatíme každý měsíc dohodnutou měsíční rentu.


Nezapomeňte nám dát vědět, až budete zase fit.


Od 1. 1. 2020 dochází ke změně potvrzování pracovní neschopnosti, kdy lékař vyplní tzv. eNeschopenku elektronicky. Na našem procesu to ale nic nemění, proto si nadále na návštěvu lékaře vytiskněte dokumenty výše a nechte si je potvrdit.

Invalidita

Pojistnou událost nám oznamujte až v momentě, kdy už máte Posudek o přiznání invalidity od Okresní správy sociálního zabezpečení nebo obdobné instituce.


Stáhněte si a vyplňte následující dokument:

oznámení pojistné události

Po přijetí oznámení začíná šetření vaší pojistné události. Porovnáme diagnózu, která vedla k invaliditě s informacemi, které jste uvedli při sjednávání pojištění. Pokud bude potřeba, požádáme vás o doplnění informací z vaší zdravotnické dokumentace.


Na základě rozhodnutí pojišťovny vám pak začneme vyplácet dohodnutou měsíční rentu za každý měsíc trvání vaší invalidity. Jednou ročně Vás vyzveme k doložení potvrzení trvání vaší invalidity, dle požadavku pojišťovny.


Pozor! Pokud nastane invalidita do tří měsíců od počátku pojištění z důvodu nemoci, v takovém případě vám krytí vyplatit nemůžeme. Pro úrazy toto omezení neplatí. Pokud si nejste jistí, zavolejte nám nebo napište.


Nezapomeňte nás informovat, pokud by se váš zdravotní stav zlepšil nebo změnil.

Smrt

Je nám to moc líto, že vás potkalo toto neštěstí. Vaši bolest nezmírníme, ale můžeme pomoct s pokrytím vašich nákladů. K vyplněnému oznámení pojistné události přiložte úmrtní list a lékařskou zprávu, pokud ji máte.


Stáhněte si a vyplňte následující dokument:

oznámení pojistné události

Po přijetí oznámení začíná šetření pojistné události. Pojistné plnění vyplatíme osobě, která je uvedená v dohodě o pojištění.

Potřebujete s vyplňováním poradit?

Pokud chcete s vyplňováním formuláře poradit, nebo zjistit v jakém stavu je likvidace vaší pojistné události, zavolejte na:

phone

800 810 210

za tým Mutumutu

Míša a Lukáš