Left arrow
Celý seznam pojmů

Pojistná událost

je událost, která nastala nahodile a tím, že se stala Vám, vzniklo právo na pojistné plnění. V pojištění Mutumutu je pojistnou událostí smrt, přiznání invalidity, nebo pracovní neschopnost delší než 60. dnů.

Righ arrow