Left arrow
Celý seznam pojmů

Denní odškodné

tento termín se používá v úrazovém pojištění nebo při pojištění pracovní neschopnosti, či hospitalizace. Jde o částku, kterou pojišťovna vyplatí za každý den pracovní neshopnosti, hospitalizace nebo léčení úrazu. V pojistných podmínkách pojišťovny definují podmínky, kdy peníze vyplatí. Obyčejně až na konci, kdy léčení, hospitalizace nebo pracovní neschopnost skončí. Mutumutu pojištění ale vyplácí měsíční rentu pravidelně, každý měsíc trvání pracovní neschopnosti, nebo invalidity, tak aby nahradili nebo dorovnali výpadek Vašeho pravidelného měsíčního příjmu.

Righ arrow