Neschováváme před vámi výluky, za které neplníme

Máme 8 případů, kdy vám nebudeme platit. Ostatní pojištění jich mají mnohem více a skrývají je v poznámkách pod čarou nebo právnických pojmech. My tyto výjimky popsali lidsky a nestydíme se je ukázat.

arrow
  1. Nejsou kryté škody, které vznikly v souvislosti s válkami, vzpourami či pokud jste terorista. Kdybyste se stali obětí terorismu, tak to samozřejmě zaplatíme.
  2. V důsledku sebevraždy nebo pokusu o ní.
  3. Pod vlivem alkoholu nebo omamných látek.
  4. V důsledku chorob nebo úrazů, které byly diagnostikovány před sjednáním pojištění a vy jste je v dotazníku při sjednání pojištění nebo jeho změně neuvedli.
  5. V důsledku řízení auta či stroje bez příslušného oprávnění.
  6. Při provozování rizikových sportů vás můžeme krýt pouze v případě vaší smrti. Pracovní neschopnost ani invaliditu ale nekryjeme.
  7. Škody, které vznikly v důsledku jaderné havárie nebo radioaktivní kontaminace. Mají to pojišťovny snad v celé Evropě. No ruku na srdce. Jestli to nastane, tak nám to bude asi všem jedno.
  8. Bohužel neumíme krýt pracovní neschopnost, která vznikla v souvislosti s těhotenstvím, potratem nebo porodem.