Left arrow
Celý seznam pojmů

Zákonný zástupce

je osoba, která je na základě zákona, nebo rozhodnutí soudu oprávněna zastupovat osoby, které např. nejsou způsobilé k právním úkonům, např. nezletilé děti, nebo osoby s omezenou způsobilosti k právním úkonům, nebo které jí byly soudem zbaveny.

Righ arrow