Left arrow
Celý seznam pojmů

Pojistná smlouva

je smlouva mezi pojišťovnou a tím, kdo pojištění sjednal. Jsou v ní uvedené základní informace o sjednaném pojištění jako např. co je kryto, jakou částkou a kolik za to budete platit. Dále taky uvádí od kdy do kdy pojištění trvá, kdo je oprávněná a obmyšlená osoba. Pojistná smlouva často obsahuje pojmy, kterým zdá se rozumí jen pojišťovna. Mutumutu má místo pojistné smlouvy dohodu o pojištění, protože v našem pojištění vás bereme jako parťáky.

Righ arrow