Left arrow
Celý seznam pojmů

Pojistná částka

je částka, kterou jste si sjednal v pojistné smlouvě a kterou pojišťovna vyplatí v případě pojistné události. Ale pozor na to, co je v pojistné smlouvě a pojistných podmínkách uvedeno. Někdy to může být maximální částka za jednu, nebo všechny pojistné události. A jindy se táto částka násobí dle závažnosti nebo důvodu vzniku pojistné události.

Righ arrow