Left arrow
Celý seznam pojmů

Oprávněná osoba

je ten, komu vzniká právo na pojistné plnění z pojistné události. Nejčastěji je to ten, kdo je pojištěný. Ale může to být i ten, komu jste způsobili škodu (např. z pojištění odpovědnosti) nebo Vaši blízcí, pokud Vy zemřete.

Righ arrow