Left arrow
Celý seznam pojmů

Odstoupení od pojistné smlouvy

odstoupit může pojišťovna i Vy a to na základě toho, že dodatečně zjistíte Vy nebo pojišťovna jiné nebo další informace, které nebyly známé při sjednávání pojištění a kdyby známe byly, pojištění by nebylo sjednáno.

Righ arrow