Left arrow
Celý seznam pojmů

Obmyšlená osoba

je osoba, které pojišťovna vyplatí pojistné plnění v případě Vaší smrti. Obmyšlenou osobu uvedete při sjednání pojištění v pojistné smlouvě. A v průběhu pojištění ji můžete kdykoliv změnit. Nemusí to být jenom jedna osoba, můžete určit obmyšlených osob více a taky stanovit podíl, jakým si pojistné plnění podělí.

Righ arrow